Điều khoản sử dụng

Trước tiên, chào mừng bạn đến với Vaytiennhanh247.com. Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các “Điều khoản sử dụng”). Quy định việc truy cập và sử dụng thông tin từ Website.

Chấp nhận các Điều khoản sử dụng

Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của website, bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của Vaytiennhanh247.com (Viết tắt là VTN247) dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của VTN247 hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng vaytiennhanh247.com

Truy cập và sử dụng.

VTN247 cung cấp miễn phí thông tin đến mọi người. Bạn không được truy cập trái phép vào các trang không công khai, bằng phương pháp nào đó không thông qua giao diện và hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc ngừng phục vụ bạn không tuân thủ các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi hoặc nếu chúng tôi đang điều tra hành vi bị nghi ngờ là sai phạm.

Quyền sở hữu trí tuệ

VTN247 là Website cung cấp thông tin miễn phí, bạn có thể tra cứu, truy cập và sử dụng các thông tin công khai trên Website này hoàn toàn miễn phí. Bạn không được phép tự ý sao chép, nhân bản, phân phối, sửa đổi, xuất bản sang các nền tảng khác khi chưa có sự đồng ý hoặc nếu hành động đó không cần thiết cho việc xem, sử dụng thông tin.

VTN247 giữ toàn quyền nội dung trên Vaytiennhanh247.com và bạn cần có sự đồng ý của bản quản trị nhưng không giới hạn việc sao chép, nhân bản, sửa đổi…

Thương hiệu

Bạn không được sử dụng thương hiệu VTN247, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của VTN247. Các thương hiệu của các bên thứ ba, các biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên VTN247 không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ ba đó với Vaytainha247.com.

Hành vi bị nghiêm cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng VTN247 cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ của VTN247 cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật.

Đóng góp của thành viên

Bạn có thể đóng góp chp VTN247 bằng cách bình luận, gửi bài viết cho chúng tôi. Bằng cách cung cấp bất kỳ đóng góp nào đến website, bạn cấp cho website quyền không thể thu hồi, đầy đủ, vĩnh viễn, và miễn phí để tái xuất bản, trưng bày, phân phối, sửa đổi. Bạn bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với các thông tin đóng góp cho VTN247. Bạn đảm bảo tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và phù hợp của các thông tin đó. VTN247 không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào, về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ đóng góp nào của người dùng.

Giám sát và thi hành

Chúng tôi có quyền: loại bỏ hoặc từ chối đưa lên bất kỳ thông tin đóng góp nào của thành viên theo đánh giá của website; thực hiện các sửa đổi mà VTN247 cho là cần thiết đối với các đóng góp của thành viên; tiết lộ danh tính của bạn hoặc các thông tin khác về bạn theo các yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền;

Tiêu chuẩn Nội dung

Nội dung trên website được cập nhật liên tục từ trang website chính thức của các ngân hàng, tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính, công ty chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán và các tổ chức lớn khác. VTN247 có thể bổ xung các đánh giá, phân tích chuyên môn khách quan nhằm cung cấp thông tin nhanh, hữu ích, cần thiết cho bạn đọc.

Vi phạm bản quyền

VTN247 coi trọng vấn đề bản quyền. Và sẽ phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản quyền. Theo đúng các qui định của pháp luật. Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào cung cấp trên VTn247 vi phạm bản quyền của bạn. Bạn có thể yêu cầu loại bỏ các thông tin này bằng cách gửi thông báo cho website qua thư điện tử (hi@vaytiennhanh247.com) hoặc các hình thức liên lạc phù hợp khác.

Dựa vào thông tin cung cấp

Các thông tin có sẵn trên hoặc thông qua vaytiennhanh247.com được cung cấp duy nhất cho mục đích thông tin chung. Chúng tôi có thể cập nhật các thông tin này theo thời gian. Nhưng nội dung của nó không nhất thiết phải hoàn chỉnh hoặc được cập nhật một cách đầy đủ. Bất kỳ thông tin nào có sẵn trên Website vaytiennhanh247.com. Có thể được thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào. Và VTN247 không có nghĩa vụ phải cập nhật thông tin như vậy.

Bạn còn thừa nhận và đồng ý rằng. Tất cả thông tin công bố trên vaytiennhanh247.com được cung cấp bởi các bên thứ ba. VTN247 không thể, và từ chối bất kỳ và tất cả các trách nhiệm liên quan đến. (i) Độ chính xác, hoàn thiện, tin cậy, hiệu quả, sử dụng. Hoặc kết quả sử dụng các thông tin công bố trên VTN247. Và bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với bất kỳ hành động nào dựa vào việc sử dụng bất cứ thông tin công bố trên Vaytiennhanh247.com.

Từ chối các bảo đảm

Bạn hiểu rằng Blogtien.com không thể và không đảm bảo những tập tin có sẵn để tải về từ Internet. Hoặc các trang web sẽ không chứa virus hoặc các mã phá hoại khác. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra. Để đáp ứng các yêu cầu cụ thể để bảo vệ bạn chống virus và các chương trình phá hoại.

Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào, VTN247 sẽ không chịu trách nhiệm với bạn. Hoặc bất kỳ người nào khác/ bên thứ ba nào khác cho mọi hậu quả phát sinh bên ngoài. Hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng và/hoặc những dịch vụ của Website.

Sửa đổi lần cuối: Ngày 03 tháng 09 năm 2021

Rate this page